ENG f t

 

Kontakt: Michael Šolín • 774 775 206 • info@ceskypudnifond.cz
Právní upozornění

Český půdní fond © 2013 • Tenoma Invest, a.s.
Náš Facebook Náš Twitter
 

10+1 DŮVOD
PROČ INVESTOVAT DO PŮDY

 • Cena půdy má dlouhodobý

  růstový potenciál

 • Půda a výše nájmů půdy jsou v České republice stále významně podhodnoceny
 • Česká půda je národním bohatstvím a Češi by do ní měli investovat
 • Půda odolá bez větší újmy každé finanční krizi
 • Půda růstem své ceny dlouhodobě poráží inflaci
 • Půda je reálnou investicí, která patří do každého správně diverzifikovaného portfolia
 • Půda je kvalitní nástroj pro zajištění a uchování hodnoty kapitálu
 • V globálním měřítku ubývá půdy každý rok
 • Světová populace roste a mění své stravovací návyky, což vede k růstu spotřeby potravin
 • Půda je vhodnou investicí v období nízkých úrokových sazeb a pomalého ekonomického růstu
 • Půda je vyhledávanou investicí velkých penzijních a hedgeových fondů
 

PROČ INVESTOVAT
DO PŮDY S ČESKÝM PŮDNÍM FONDEM

 • S investováním, obchodováním a pronájmem půdy máme dlouholeté zkušenosti
 • Zakladatelé vložili do fondu vlastní úspory
 • Transparentní forma

  investice

  (akciová společnost)
 • Nabízíme investorům možnost členství v dozorčí radě společnosti
 • Nabízíme jedinečnou možnost investice do reálného aktiva pro širší investiční publikum
 • Otevřená a osobní komunikace s investory
 • Očekáváme až 100% zhodnocení vložených prostředků během 5 až 8 let držby
 

JAK INVESTOVAT

 • Investovat lze začít jednoduchým nákupem konvertibilních dluhopisů s nominální hodnotou od 100 000,- Kč registrovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů
 • Dluhopis po roce držení vyměněn za

  akcie Českého půdního fondu

 • Investiční horizont investice je 8 let

Strategie českého půdního fondu

 • Jsme oportunitní fond, proto kupujeme "cokoli" v závislosti na ceně
 • Při investování zvažujeme především tyto parametry pozemků jako je výměra, nájemní vztahy, míra scelení, pozemkové úpravy, přístupnost pozemků, BPEJ, vzdálenost od hranice SRN a Rakouska, druh (orná vs. tráva), podíl dotační plochy na celkové ploše, vedlejší efekty. (silnice, les, stavební pozemky apod.)
 • Základní

  akvizice

  by měla být minimálně 5 hektarů, ideálně 10 hektarů
 • Hlavní předpokládané zdroje akvizic jsou dražby a zpětné pronájmy zemědělcům
 • Vedlejší předpokládané zdroje akvizic jsou osobní nabídky vedení fondu, veřejná inzerce a ostatní

Kontaktujte asistenta fondu Michaela Šolína na tel. 774 775 206 nebo info@ceskypudnifond.cz

 

KDO STOJÍ ZA FONDEM

Petr Novotný

Zakladatel a šéfredaktor finančního portálu Investičníweb.cz od roku 2009. Předtím 12 let investiční praxe na pozicích licencovaného burzovního makléře a privátního bankéře u společností Eastbrokers, Merrill Lynch, Citibank a HVB Bank. Dramaturg a moderátor pořadů Investorský magazín a Studio Burza na ČT24 a Horký prachy na Primě. Moderátor investičních pořadů na Rádiu Česko a Rádiu Zet. Odborný garant programu online investování serveru chytryhonza.cz. Spolupořadatel finančních veletrhů Investiční fórum a Peníze. Šéfredaktor časopisu Investiční magazín od roku 2011. Absolvent American Institute of Arts and Science se specializací na portfoliomanagement (MBA).

Petr Vomastek

Působí 11 let na českém trhu jako realitní makléř. Šestkrát v řadě získal ocenění Makléř roku, nejprve v mateřské realitní kanceláři REALITY 21, aby následně po začlenění do sítě realitních kanceláří CENTURY 21 toto ocenění opakovaně obhájil na celonárodní úrovni. V letech 2010 a 2012 se také kvalifikoval na prestižní mezinárodní ocenění Double Centurion a v roce 2011 se svým týmem získal ocenění Team Centurion. Jeho profesní specializací je obchodování s výnosovými nemovitostmi a portfolii, obchodování s pozemky pro výstavbu (komerční i bytovou) a pronajímání komerčních prostor společností. Studoval psychologii a medicínu na Karlově univerzitě.

Jiří Jaklín

Absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, kde v současnosti vyučuje makroekonomii. Po škole pracoval v private equity společnosti Arca Capital, kde získal základy investičního myšlení a rozhodování, které využívá při vlastním investování. Po odchodu z Arca Capital založil agenturu zabývající se zemědělskou půdou, od té doby zrealizoval nákup více než tisíce hektarů a pronájem zhruba 150 hektarů půdy. V rámci problematiky zemědělské půdy se dále věnuje právní problematice v oblasti spoluvlastnictví, restitucí a dědictví.

INFORMACE PRO SOUKROMÉ OSOBY / SPOTŘEBITELE

Veškeré informace, materiály a služby ohledně finančních a investičních nástrojů včetně cenných papírů, které TENOMA Invest a.s., IČO 01656767, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8 na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených poskytuje, jsou určeny výhradně kvalifikovaným investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Návštěvník vstupující na naše webové stránky vyslovuje svůj souhlas a potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval výše uvedené informace a informace uvedené v Právních upozorněních..

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Informace uvedené na webové stránce www.ceskypudnifond.cz slouží k tomu, aby potenciálním investorům poskytly základní údaje. Tyto informace mají všeobecný charakter a neberou v úvahu individuální a specifické potřeby jednotlivých investorů. Posouzení vhodnosti provedení investice z hlediska výnosů, daní, přípustné míry rizika a vhodnosti transakce je vždy na konkrétním investorovi po konzultaci s jeho právními a daňovými poradci. Uveřejněné informace pocházejí ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, úplné a důvěryhodné. Žádná z prezentovaných informací však nemůže být považována za radu či doporučení konkrétnímu investorovi k uzavření transakce. Před uzavřením transakce doporučujeme každému investorovi konzultovat své konkrétní a specifické požadavky se svými právními a daňovými poradci tak, aby mohl posoudit veškeré aspekty a možná rizika. Naše společnost a/nebo naši členové představenstva, ředitelé, generální ředitelé, zástupci, partneři a zaměstnanci nepřebíráme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy (včetně, bez omezení, přímé nebo nepřímé ztráty nebo ušlého zisku), které mohou být důsledkem, nebo mohou souviset s přístupem k, a/nebo s použitím našich webových stránek, nebo důsledkem spolehnutí se na uvedené informace. Vyhrazujeme si právo provést změny kdykoli bez předchozího oznámení. V případě potřeby dalších informací se na nás neváhejte obrátit.

OVĚŘENÍ UŽIVATELE